World Obesity Day 2024 Primary School Tour on Childhood Obesity

2024-02-24

2024.02.24 勵志會梁李秀娛紀念小學

香港肥胖學會會長吳文玉醫生與副會長童月玲醫生在二月二十四日到訪勵志會梁李秀娛紀念小學的家長日,與一班小學生及家長一齊探討兒童體重健康管理。

      

      

2024.03.01 香海正覺蓮社佛教黃藻深學校

香港肥胖學會會董李韋煜教練在三月一日到訪香海正覺蓮社佛教黃藻深學校,與一班小學生一齊探討兒童體重健康管理。

      

2024.03.04 英皇書院同學會小學第二校

 

 

2024.03.05 救恩學校(小學部)

 

 

2024.03.12 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校

 

 

2024.03.20 坪石天主教小學

 

 

2024.03.20 保良局金銀業貿易場張凝文學校

 

 

2024.03.25 聖保祿學校(小學部)

 

 

2024.04.17 景林天主教小學